Vigiles (OSB) du vendredi 6 avril 2018 - Vendredi dans l'octave de Pâques

Infra octavam Paschae Dans l'octave de Pâques
Feria VI Vendredi
Feria VI infra octavam Paschae Vendredi dans l'octave de Pâques
Ad Vigilas
Ad Vigilias