Vigiles (OSB) du samedi 7 avril 2018 - Samedi dans l'octave de Pâques

Infra octavam Paschae Dans l'octave de Pâques
Sabbato Samedi
Sabbato infra octavam Paschae Samedi dans l'octave de Pâques
Ad Vigilas
Ad Vigilias