Vigiles (OSB) du mercredi 15 avril 2020 - Mercredi dans l'octave de Pâques

Infra octavam Paschae Dans l'octave de Pâques
Feria IV Mercredi
Feria IV infra octavam Paschae Mercredi dans l'octave de Pâques
Ad Vigilas
Ad Vigilias